Potrivit  prevederilor Legii nr. 91/2014, părinții sau reprezentanții legali ai copiilor au dreptul de a solicita angajatorilor acordarea unei zi libere pe an pentru a putea verifica starea de sănătate a copiilor.
Pot uza de prevederile acestei legi părinții sau reprezentanții legali ai copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani. În categoria reprezentanților legali sunt incluse persoanele desemnate, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil.
Părinții sau reprezentanții legali ai copiilor pot beneficia de ziua lucrătoare liberă numai în situația în care sunt asigurați în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, indiferent dacă angajatorul este public sau privat.
Trebuie precizat că angajatorul nu este obligat să plătească drepturile salariale aferente pentru ziua lucrătoare liberă acordată dar nici nu este interzisă plata acestora. Altfel spus, legea lasă la aprecierea fiecărui angajator posibilitatea efectuării plății drepturilor salariale pentru zilele lucrătoare libere.
Pentru familiile sau persoanele cu 1- 2 copii se acordă o singură zi lucrătoare liberă pe an pentru îngrijirea sănătății copiilor.
Pentru familiile cu trei sau mai mulți copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, funcție de decizia angajatorului.
Vizita la medic poate fi efectuată în sistemul public de sănătate sau în sistemul privat.
Zilele libere lucrătoare nesolicitate de către părinți sau de către reprezentanții legali nu se reportează în viitorul an calandaristic.
Solicitarea acordării zilei lucrătoare libere se analizează de către angajator după depunerea de către părinte sau reprezentantul legal al copilului a următoarelor înscrisuri:

  1. cerere scrisă, formulată cu cel puțin 15 zile înainte de ziua prezentării la medic;
  2. un document din care să rezulte calitatea de părinte / reprezentant legal;
  3. declarația pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte sau, eventual, alt reprezentant legal al copilului nu a mai solicitat ziua liberă lucrătoare și nici nu o va mai solicita în anul respectiv.

După efectuarea controlului medical, părintele sau reprezentantul legal al copilului are obligaţia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce conţin rezultatul controlului medical.
Pe baza documentelor prezentate de părinte sau, după caz, de reprezentantul legal al copilului, medicul de familie al copilului eliberează o adeverinţă, din care rezultă efectuarea controlului medical. Acest serviciu medical se efectuează fără perceperea de taxe.
În situaţia în care ziua liberă a fost acordată în cursul anului şcolar, iar copilul frecventează o formă de învăţământ preuniversitar, medicul de familie va elibera şi o scutire medicală pentru copil.
În termen de cinci zile de la eliberare, părinții sau reprezentanții legali sunt obligați să prezinte angajatorului documentele justificative eliberate de medicul de familie al copilului.
Angajatorii sunt obligati sa acorde ziua lucratoare liberă pentru îngrijirea sănătății copilului. În caz contrar, aceștia pot fi sancționați contravențional de către Inspecția Muncii.
Dacă un angajator primește mai multe cereri de acordare a liberului iar aceste cereri depășesc pragul de 5% din numărul total de angajați, angajatorul are posibilitatea programării zilelor lucrătoare libere, prin rotație, astfel încât activitatea sa să nu fie afectată de lipsa angajaților de la serviciu.
Pentru ipoteza în care, în același an calendaristic, angajatorul constată că ambii părinți sau fiecare dintre reprezentanții legali ai copilului au solicitat zi lucrătoare liberă, legea prevede o sancțiune extrem de drastică, respectiv anularea posibilității ulterioare de a mai beneficia vreodată de zi lucrătoare liberă pentru a verifica anual starea de sănătate a copilului.
Avocat Florin Răican

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe