Scurte considerații venite din partea BNR cu privire la creditarea din România, încă din 2003.
Pentru multe persoane normale, BNR reprezintă chiar și acum la mai mult de 10 ani de la implementarea lor, o necunoscută, probabil așa s-a dorit să fie norma prin care BNR stabilea și limita riscul la creditele acordate.
În Norma BNR nr. 15/2003, apare un articol care aproape că a fost aruncat la gunoi prin sintagma „Credit doar cu buletinul” sau atunci când discutăm despre o anume „bonitate” a împrumutatului și asta să nu zică băncile vreodată cu „tupeul” de rigoare, că tot împrumutații au fost cei care s-au „lăcomit”.
Nu stimabili, cei ce stateau la etajul 14 sau după posibilitățile financiare de a construi zgârie nori pe pământ românesc, ați fost atât de interesat de bunul mers al țării noastre încât ați fost în stare să acordați credite „pe cuvânt”.
Începem astfel din 2003, considerăm că este suficient timp de reflexie până la zi:
Prima greșeală – Art. 7 din norma BNR 15/2003
(1) Aprobarea fiecărui credit de consum se face în condiţiile stabilite de normele interne de creditare ale împrumutătorilor.
Să nu avem discuții și BNR să vegheze precum FNI la somnul nostru, lăsăm toate popoarele lumii să-și deschidă bănci la noi în țară cu absolut propriile condiții, eventual și pentru un mai bun mers al  economiei, dacă nu ne plătesc la timp îi sunăm să își vândă ceva repede de prin casă, iar cei care mă urmăresc de ani de zile știu la ce mă refer (da, au fost cazuri și nu puține).
Mai apoi intră în vigoare Norma Bnr 10/2005 și începem să descoperim ce înseamnă o poliță de asigurare pentru creditul acordat, (3) Poliţele de asigurare având ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată, încheiate fie de către debitor, fie de către împrumutător, se încadrează în categoria garanţiilor personale. Extras din Norma nr. 10/2005 > Art. 8. > (3)
Poate vă amintiți totuși, ce s-a întâmplat în caz de neplată, evident, nimic ați fost executat silit de către bancă deși există această asigurare, pentru care Banca nu a explicat de fapt ce înseamnă această poliță de asigurare iar împrumutații au crezut că sunt „asigurați”.
Ținând cont că din 2003/2004 am înregistrat creștere economică, același BNR ne spune:

  • La evaluarea bonităţii solicitantului se va avea în vedere ca angajamentele totale de plată lunare, respectiv principalul şi dobânda, ale solicitantului şi ale familiei acestuia, decurgând din contractul de credit, precum şi din alte contracte de aceeaşi natură, cum ar fi: alte contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumpărare de bunuri în rate, indiferent de creditor, să reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului şi, după caz, ale familiei acestuia. Extras din Norma nr. 10/2005 > Art. 11. > (1).

Astfel, ce constatăm de aici? O creștere a GRADULUI DE ÎNDATORARE, fiindcă de ce să nu le dăm mai mult și vedem noi pe urmă ce se va întâmpla, asta pentru că banca este cea lacomă și nu dumneavoastră pentru că ați vrut să trăiți în România.
Momentul pe care îl pot numi „Actual” este și momentul de la care au început și problemele în franci elvețieni, întâmplător fiind concurent cu apariția Normei BNR 3/2007.
Prima dată vom da citire:
Norma din 2007 aduce anumite sancțiuni pentru prima dată pentru nerespectarea acordării creditelor, gata de data aceasta chiar am reușit să reglementăm totul ca la carte.
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 sau, după caz, la art. 52 alin. (2) şi la art. 53 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006.
Dar totuși pentru o justă aplicare a legii, aceeași normă BNR prevede totuși că aceste sancțiuni nu se vor aplica chiar pentru toți, astfel pentru băncile comerciale cu sediul într-un alt stat membru se vor excepta aceste sancțiuni și doar cunoaștem că avem o puzderie de bănci care se încadrează în această situație, bănci care au dat credite în franci.

  • Sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor prezentului regulament instituţiile financiare care intră sub incidenţa secţiunii a 2-a a cap. IV şi secţiunii 1 a cap. VI ale titlului I al părţii I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. Extras din Regulamentul nr. 3/2007 > CAPITOLUL I > Art. 1. > (2)

De unde BNR emitea norme și reglementări și aici vă rog să fiți cu toții atenți, din 2 în 2 ani, cum se face că din 2007 și până în 2011, adică după ce v-au vândut credite în franci și cu risc valutar până la cer, aceasta tace și apare în 2011 după ce „Katrina” trecuse și aruncă din nou o altă normă, care deja venise oricum prea târziu.
Întreb, retoric, tot spectacolul grotesc de mai sus și căderea cortinei, la câte „viori” a fost jucat?
Av. Cuculis Adrian

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe