Contractul de mandat se încheie între partea, numită mandatar, care se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părți, numită mandant.
Acesta poate fi încheiată în formă scrisă autentică, sub semnatură privată sau verbală.
Daca părțile nu au specificat un termen, acesta încetează în 3 ani de la încheierea lui. Mandatul general mandatează pe mandatar să efectueze numai operațiuni de conservare și de administrare.
Mandatul cu titlu gratuit sau cu titlu oneros
(a) Mandatul este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. Mandatul dintre doua persoane fizice se prezumă a fi cu titlu gratuit. Cu toate acestea, mandatul dat pentru acte de exercitare a unei activități profesionale se prezumă a fi cu titlu oneros.
(b) Dacă mandatul este cu titlu oneros, iar remunerația mandatarului nu este determinată prin contract, aceasta se va stabili potrivit legii, uzantelor ori, în lipsă, dupa valoarea serviciilor prestate.
(c) Dreptul la acțiunea pentru stabilirea cuantumului remunerației se prescrie odată cu dreptul la acțiunea pentru plata acesteia.
Felurile mandatului
Mandatul este cu sau fără reprezentare.
Puterea de reprezentare
(a) Dacă din împrejurări nu rezultă altfel, mandatarul îl reprezintă pe mandant la încheierea actelor pentru care a fost împuternicit.
(b) Împuternicirea pentru reprezentare sau, dacă este cazul, înscrisul care o constată se numeste procură.
(c) Dispozițiile referitoare la reprezentarea în contracte se aplică în mod corespunzator.
Avocat Mihu Dumitru

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe