Dispoziţii specifice pentru acordarea certificatelor de concediu medical pentru persoanele plasate în carantină.

În Monitorul Oficial nr. 503 din 12 iunie 2020 a fost publicat OMS/OPCNAS nr. 1074/724/2020 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Cap. VI din Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 (introdus prin OMS/OPCNAS nr. 1074/724/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după cap. V se introduce un nou capitol, cap. VI, care cuprinde art. 78^3, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI: Dispoziţii specifice privind certificatele de concediu medical care se acordă persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura de carantină asupra unei comunităţi în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu COVID-19.

Art. 78^3

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (4), pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate, în perioada stării de urgenţă prevăzută la art. 78^1 alin. (1), certificatele de concediu medical se pot acorda şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 45 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (4), pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate, în altă perioadă decât cea prevăzută la alin. (1), certificatele de concediu medical se pot acorda şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.

(3) Pentru persoanele aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie pentru toată perioada în care au fost carantinate, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, cu modificările şi completările ulterioare.”

Articol publicat pe Universul Juridic.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe