România
Judecatoria Buftea
Dosar: 8864/94/2015

Doamna Președinte,

Subscrisa, S.C EUROFOREST SIEL, cu sediul ales la CA CUCULIS si Asociatii din București, Șos. Vitan Bărzești Nr 7D, Coprul B, Et. 4, Cam. 38 Sectorul 4 București, formulăm prezenta cerere de –

AJUTOR PUBLIC JUDICIAR

Prin care vă solicităm în principal:

  1. Scutirea de la plata cauțiunii fixate prin rezoluție, în cuantum de 13987,36;
  2. Subsidiar, eșalonarea ei în 12 rate egale.

În fapt: Vă rugăm să aveți în vedere că societatea nu mai are activitate de mai bine de 2 ani de zile, în prezent ea este declarată ca inactivă. De asemenea, administratorul societății comerciale este pensionar, așa cum vom proba.
Prin urmare, cauțiunea este un mijloc de protejare a posibilelor efecte negative ale suspendării executării dispuse de către instanță, prin care, creditorului îi este temporizată procedura de executare silită ce are ca scop final, recuperarea anumitor sume de bani prin forța coercitivă a statului. Cauțiunea, este reglementată de o serie de norme generale de drept comun și de o serie de norme speciale, ce derivă din legi speciale.
Atunci când discutăm despre cauțiunea stabilită pentru suspendarea executării silite în cadrul unei proceduri execuționale, aceasta este regăsita în art. 719 al codului de procedură civilă și art. 1057 același cod de procedură civilă.
Pe vechea procedură civilă, nu există un asemenea articol ce se referea la Asistența Judiciară cu privire la cererea de ajutor public judiciar, însă în noua practică, art. 90 precizează în mod clar:
Noul Cod de Procedură Civilă:
(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii speciale.
În același timp, trebuie analizată dispoziția legală din Legea 51/1995, lege către care trimite codul de procedură civilă, prin care se arată în art. Art. 6
Ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme: d) scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.
Oug 80/2013 a taxelor de timbru, în aceeași măsură, prevede la art. 42 (2) Instanța acordă persoanelor juridice, la cerere, facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acțiuni și cereri introduse la insțantele judecătorești, în următoarele situații:
a) cuantumul taxei reprezint㒠mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;
b) plata integrală a taxei nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condițiile legii, indisponibilizate.
Concluzie interpretativă Codul de procedură Civilă, Oug 51/2008 și Oug 80/2013:
Ani de zile, la baza cererii de ajutor public judiciar a stat Oug 51/2008 ce reglementa sub toate formele, ceea ce se putea cere, printr-o cerere de facilitate publică.
Astfel, vom observa 2 diferențe.
Dacă în oug 51/2008 se vorbește de taxe judiciare cu completarea din formularul anexa la Og 51/2008 respectiv:
C3. Vă rugăm specificați ce cheltuieli ar trebui să acopere (se bifează):e) scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări la plata taxelor judiciare și/sau a cauțiunilor prevăzute de lege, inclusiv a taxelor și cauțiunilor datorate în faza de executare silită,
Astfel încât această lege specială reglementează posibilitatea acordării de facilități și pentru cauțiuni în faza de executare silită, iar legea de drept comun respectiv Noul Cod De Procedură arată clar că se vor aplica doar pentru taxe judiciare de timbru, neexistând un echivoc în acest sens, la fel și legislația taxelor judiciare de timbru.
Coroborând pe de-o parte posibilitatea acordării facilităților de la scutirea cauțiunii pentru persoane juridice, fundament ce derivă din Codul De Procedură Civilă și Legea Specială a taxelor de timbru chiar dacă Oug 51/2008 nu prevede posibilitatea acordării de facilități pentru persoane juridice, având în vedere interconectarea și coroborarea eficientă, conform dispozițiilor art. 90 alin 4 cod procedură civilă, reiese în mod concret că pe de-o parte dacă societatea comercială poate dovedi starea de imposibilitate a plății cauțiunii, atunci cererea este admisibilă și nu poate forma obiectul unei soluții de inadmisibilitate, iar elementul secundar, subsidiar, având în vedere credința judecătorului, acesta poate dispune, având în vedere situația concretă, nu doar eșalonarea cauțiunii, dar chiar scutirea de la plata ei, pe deplin.
De asemenea, în cauza CEDO Iosif și Alții vs. România, Curtea a arătat, că, în speţă, singurul fundament de reţinut pentru acordarea unei reparaţii echitabile constă în faptul că reclamanţii nu au beneficiat de un drept de acces la o instanţă pentru a-şi expune pretenţiile. Acest impediment s-a datorat TOCMAI cauțiunii fixate și imposibil de achitat de către părțile împricinate.
În drept: Og 80/2013, Og 51/2008, codul de procedură civilă art. 90
În probațiune: acte.

Doamnei Președinte a Judecătoriei Buftea

Avocat Cuculis Adrian

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe