Platforma termene.ro oferă abonaților și utilizatorilor săi acces facil la un set integrat și prelucrat de date complete, sigure și actualizate la zi despre companii, extrase doar din surse oficiale, de încredere. 

 

Este avantajul nostru competitiv pentru care suntem recunoscuți, apreciați și recomandați în piață.

 

Când spui termene.ro te gândești la informații de afaceri, financiare și legale (juridice) complete și corecte, livrate prompt, din 15 surse oficiale de informații de business, actualizate unele zilnic, altele periodic, în funcție de frecvența de actualizare a sursei de date, la care ai acces instantaneu printr-un simplu click. 

 

Care sunt informațiile pe care le găsești pe termene.ro?

 

Date despre datoriile și statutul firmelor

 • date referitoare la datoriile firmelor la ANAF, privind impozitele și contribuțiile la bugetul de stat și la cel al asigurărilor sociale de stat (actualizate trimestrial) 
 • recipisele ANAF, ce reprezintă stadiul depunerii declaraţiilor unice lunare la ANAF de către firma verificată (prezentate sub formă tabelară) 
 • statutul de TVA al firmelor verificate 
 • informațiile financiare din bilanțurile anuale ale firmelor cu istoric pentru ultimii 10 ani (actualizate anual) 
 • antrepozitele autorizate 
 • evenimentele fiscale, de tipul anulării codului de TVA sau schimbării statutului fiscal 

 

Date despre litigiile juridice în care este implicată o firmă verificată

Rezultatele sunt filtrate după materia juridică și stadiul procesual. 

 • instanța și secția la care se judecă dosarul
 • stadiul procesual actual al dosarului
 • lista părților din dosar
 • lista de termene ale dosarului
 • lista de căi de atac

 

Date despre ipoteci mobiliare

Poți verifica dacă există vreo ipotecă mobiliară constituită asupra unui bun. Se poate accesa publicitatea:

 • ipotecilor mobiliare
 • fiduciilor
 • obligațiunilor ipotecare
 • creanțelor securizate
 • clauzelor de insesizabilitate
 • clauzelor de inalienabilitate
 • clauzelor de rezervă a proprietății
 • pactelor de răscumpărare
 • cesiunilor de creanță
 • declarațiilor de rezoluțiune
 • declarațiilor de reziliere
 • hotărârilor judecătorești privind actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
 • regimul matrimonial
 • uzufructul asupra creanțelor
 • plata anticipată a chiriei 
 • cesiunea creanței privind chiria 
 • alte acte sau fapte juridice supuse publicității conform legii 

 

Informații și rapoarte 

 • date despre punctele de lucru înregistrate de compania în cauză sau de subsidiarele companiei
 • date de expirare a sediului social
 • toate codurile CAEN înregistrate ca obiecte de activitate principal și secundare de către firma în cauză
 • numele persoanelor autorizate din firmă conform datelor de la Registrul Comerțului (administratori, directori, administratori judiciari, auditori, cenzori etc.)
 • numele acționarilor firmei (și persoane fizice, și persoane juridice)
 • prezența persoanelor autorizate și a acționarilor în alte firme de pe teritoriul României, cu poziția acestora, implicit participația lor la capitalul social
 • sumele totale anuale înregistrate din vânzări către instituții ale statului 
 • lista completă a contractelor de vânzare către instituții ale statului

 

Actualizarea acestor informații se realizează trimestrial. 

 

Din Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) vei putea identifica dacă firma verificată a avut sau are deschisă o procedură de insolvență. Actualizarea BPI este efectuată zilnic. Termene.ro te ajută să calculezi riscul de intrare în insolvență al companiilor verificate, în comparație cu riscul sectorului său de activitate. 

 

În baza înscrisurilor din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, poți identifica toate persoanele juridice și toate persoanele fizice care au apărut în același înscris cu compania pe care o monitorizați, indiferent dacă aceasta se află în titlul sau în textul înscrisului. Reprezentarea informațiilor este tabelară și permite accesarea înscrisurilor pe fiecare conexiune identificată pentru interpretarea textului. Actualizarea acestor informații se efectuează instant, la accesare. 

 

Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) ca structură specializată a BNR colectează, stochează şi centralizează informaţiile specifice privind incidentele de plăţi produse de titularii de cont cu cecuri, cambii și bilete la ordin. Pe lângă Fișierul Național de incidente de plăți, CIP colectează și pune la dispoziție informații privind persoanele fizice și juridice cu risc de a produce incidente de plăţi majore: 

 • instrumente de plată trase în descoperit de cont
 • cecuri emise fără autorizarea trasului
 • cecuri emise cu dată falsă
 • cecuri emise de către un trăgător aflat în interdicţie bancară

 

RedBill este o bază de date unde utilizatorii termene.ro pot raporta firmele partenere care întârzie la plata facturilor și de unde poți obține informații privind facturile neplătite de către potențialii clienți cu care dorești să intri în relație contractuală. Căutarea clienților în RedBill se poate face după numele companiei sau după CUI. 

 

Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) este o bază de date unică la nivel naţional, un sistem de evidenţă a prioritizării ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri mobile:

 • contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vânzare-cumpărare, obligaţii agricole 
 • sechestre asiguratorii
 • înscrieri în legătură cu o operaţiuni privind finanţele publice
 • înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri: autovehicule; utilaje agricole; creanţe; conturi bancare; acţiuni / părţi sociale / valori mobiliare; poliţe de asigurare; stocuri și fonduri de comerţ; echipamente / instalaţii / alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi; păduri care urmează a fi tăiate; minerale care urmează a fi extrase; recolte ce urmează a fi culese; efective de animale.

 

Prin modulul „Autorizații de Transport” al termene.ro pot fi achiziționate, cu abonament sau cu credite, prin portofelul electronic, informații din portalul oficial al Autorității Rutiere Române (ARR) pentru verificarea datelor la zi privind operatorii de transport intern și internațional autorizați. 

 

Prin termene.ro poți achiziționa distinct rapoarte online pentru verificarea partenerilor externi din 20 de țări atât înainte de începerea unei colaborări de import-export, cât și pe parcursul discuțiilor pentru o investiție directă de capital. 

 

Experimentează diversitatea și calitatea informațiilor de business oferite de termene.ro

Fă-ți cont gratuit pe platformă

 

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe