Băncile au cerut neconstituționalitatea Legii Dării În Plată în baza art.7 prin contestația la notificare şi a articolului 8, când instituţiile de credit pot respinge obligaţia de a primi darea în plată.
De menționat că orice decizie dată de CCR are efecte numai pentru viitor și înseamnă că, pentru cei care au apucat să dea casa în plată, o eventuală declarare a legii ca fiind neconstituţională nu mai are niciun efect.
Și mai înseamnă că acei consumatori care doresc Darea În Plată ar trebui să se grabească până la data când CCR va emite decizia negativă sau pozitivă. Practica CCR demonstrează că emiterea unei decizii durează între 3 luni și 6 luni.
Cum arată prima contestație la notificarea de dare în plată – Instanța ne-a comunicat cererea de chemare în judecată.
Bancpost a invocat exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor următoare din legea dării în plată:
Art. 3
Prin derogare de la dispoziâiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3), părțile contractului de credit nu ajung la un alt acord.
Art. 10
(1) La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronunțării hotărârii judecătorești definitive, potrivit prevederilor art. 8 sau, după caz, ale art. 9, va fi stinsă orice datorie a debitorului față de creditor, acesta din urmă neputând solicita sume de bani suplimentare.
(2)De dispozitiile prezentului articol beneficiaza si codebitorul sau fideiusorul care a garantat obligatia debitorului principal.
Art. 11
În vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum și din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât și contractelor încheiate după aceasta dată.
Practic banca solicită ca legea să nu fie aplicabilă retroactiv, iar legea să nu fie aplicabilă celorlalți garanți ipotecari sau fideiusori.
Având în vedere că banca solicită instanței trimiterea dosarului către CCR, se impune următoarea mențiune, având în vedere solicitarea băncii Bancpost de suspendare a dosarului de contestație la notificarea de plată – deși se solicită suspendarea,
Art. 413 Cod Procedura Civilă arată că:
Suspendarea facultativă
(1) Instanţa poate suspenda judecata:
1. când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi;
2. când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea, dacă legea nu prevede altfel;
3. în alte cazuri prevăzute de lege.
(2) Suspendarea va dura până când hotărârea pronunţată în cauza care a provocat suspendarea a devenit definitivă.
Notificarea de dare în plată
Atâta vreme cât leguitorul modern de la 2013, nu a mai găsit ca fiind o condiție ESENȚIALĂ de suspendare a judecății, trimiterea către Curtea Constituțională, asta înseamnă că nu este necesară suspendarea până la judecarea excepțiilor de neconstituționalitate.
Prin urmare, trimiterea la Curtea Constituțională a unei excepții NU atrage în mod AUTOMAT și suspendarea cauzei.
Cum ne apărăm când banca ne dă în judecată pe legea dării în plată? Vedeți mai jos ce trebuie să faceți!
Pe fondul cauzei, Bancpost a contestat inclusiv îndeplinirea condițiilor de admisibilitate.
În orice caz, pentru a putea trece de excepțiile invocate, îi sfătuiesc pe toți cei care sunt prinși într-o asemenea contestație să vină cu apărări solide, pe excepția de neconstituționalitate și nu doar ci și pe criticile referitoare la condițiile de admisibilitate ale cererii, solicitând instanței să observe (cu acte) că cele 4 condiții din legea 77/2016 sunt îndeplinite.
Nu uitați că acest demers al băncilor este unul de atac la notificările de dare în plată, și o dată ce instanța învestită ar respinge solicitarea băncii de a trimite legea la CCR asta ar însemna și un sfârsit REAL pentru problema dării în plată.
Pe de alta parte, personal, voi invoca in aparare si pentru disperarea bancherilor, exceptia de neconstitutionalitate a pragului de 250000 de euro, astfel solicitând de fapt instanței și CCR să elimine plafonul de 250000 încât legea să fie aplicabilă fara plafon, așa cum am considerat că ar fi trebuit să fie de la început. Precizez că acest lucru NU VA DUCE LA AMÂNAREA JUDECĂȚII CAUZELOR UNDE VOI INVOCA EXCEPȚIA.
Notificarea de dare în plată
ATENȚIE – Banca NU are dreptul să invoce în contestația la notificarea de dare în plată, alte motive decât cele stabilite prin legea 77/2016 respectiv cele ce țin de admisibilitatea cererii  notificării, neavând dreptul să invoce faptul ca nu ați plătit creditul sau ca sunteți în executare și de asemenea NU are dreptul să solicite probarea SOLVABILITĂȚII DVS. LEGEA NU impune un asemenea criteriu pentru a putea da în plată!
Avocat COLTUC MARIUS VICENȚIU

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe