INS a publicat în această dimineață datele privind evoluția câștigurilor salariale în luna august, comparativ cu luna precedentă și cu aceeași lună din anul precedent.

Câștigul salarial în august 2020

 

  • Câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5337 lei, cu 131 lei (-2,4%) mai mic decât în luna iulie 2020.
  • Câştigul salarial mediu nominal net a fost 3275 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 97 lei (-2,9%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (7431 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1704 lei).

 

Câștigul salarial din august 2020 comparativ cu august 2019

Comparativ cu luna august a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,6% (vezi Anexa)

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real a fost 104,8% pentru luna august 2020 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Comparativ cu iulie 2020, indicele a fost 97,1%.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 220,4%, cu 6,4 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna iulie 2020.

INS - indici de consumSursa: INS 

Activitatea din sectorul economic – comparație între lunile august și iulie 2020

În luna august 2020, în majoritatea activităţilor din sectorul economic (exclusiv activităţile economice din administraţia publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială), câştigul salarial mediu net a fost
mai mic decât în luna iulie 2020 ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi alte suplimente băneşti.

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate măsurile impuse de pandemie (întreruperi sau încetări ale activităţii, şomaj tehnic, remunerare parţială a salariaţilor, nerealizări de producţie, încasările mai mici).

 

Scăderi semnificative

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în următoarele domenii:

  • cu 17,1% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;
  • între 11,5% şi 14,0% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea produselor din tutun, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
  • între 5,0% şi 8,5% în fabricarea produselor textile, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), alte activităţi industriale n.c.a., depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi aeriene, captarea, tratarea şi distribuţia apei;
  • între 3,0% şi 5,0% în extracţia minereurilor metalifere, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea altor mijloace de transport, tranzacţii imobiliare, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de poştă şi de curier.

Câştigurile salariale medii nete din luna august au înregistrat creșteri în unele domenii comparativ cu luna precedentă, ca urmare a reluării activităţii anumitor agenţi economici, a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Creșteri semnificative

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în următoarele domenii:

  • cu 5,7% în activităţi de servicii anexe extracţiei, respectiv cu 5,4% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;
  • între 1,0% şi 3,0% în telecomunicaţii, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, transporturi pe apă, fabricarea băuturilor, alte activităţi extractive, hoteluri şi restaurante.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe