Pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, legislația în vigoare prevede anumite criterii, care trebuie respectate. O clădire care este eficientă din punct de vedere energetic va duce la scăderea consumului de energie și mai ales la reducerea pierderilor de căldură, protejand astfel și mediului înconjurător. 

Printre măsurile pe care le stabilește Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor se numără și obligativitatea elaborării unui raport de audit energetic. Acesta reprezintă procedura prin care un specialist colectează date despre profilul consumului energetic al unei clădiri.  

Ce spune legea despre auditul energetic

În urma inspecției de pe teren, sunt analizate datele de consum energetic ale unei clădiri. Informațiile obținute prin elaborarea auditului energetic sunt folosite pentru identificarea metodelor prin care se poate economisi energie, pentru a crește performanța energetică a clădirii. Costurile și termenul de recuperare a investiției pentru eficientizarea energetică a clădirii sunt alte informații care se regăsesc în această documentație. 

În ce constă evaluarea performanței energetice a clădirii

Activitatea de teren în procesul de elaborare a auditului energetic constă în inspectarea clădirii din punct de vedere al randamentului instalațiilor termice și al capacității zidurilor de a reține energia. Nu trebuie neglijate în acest proces zidurile de subsol sau de plafon. 

Este estimat astfel un consum de energie anual, elaborându-se la final o serie de concluzii și un raport cu propuneri de îmbunătățire a performanței energetice. În raport se regăsesc detalii despre toți pașii parcurși în evaluarea preliminară. Caracteristicile tehnice ale clădirii sunt evaluate de un auditor, care propune soluții de modernizare și îmbunătățire. Informațiile obținute în urma acestei analize sunt transmise arhitecților și inginerilor de instalații, pentru a fi preluate în proiectul tehnic al clădirii.

Când este necesar auditul energetic

Auditul energetic face parte din documentația necesară pentru obținerea certificatului de urbanism din partea autorităților locale sau județene. În prezent, cele mai multe solicitări de obținere a auditului energetic sunt în zonele urbane, în cadrul procesului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe. 

Pentru a îmbunătăți randamentul energetic al unei clădiri, sunt propuse soluții de anvelopare exterioară a zidurilor, de înlocuire a tâmplăriei existente, de izolare a terasei blocului și de înlocuire a elementelor instalației termice.  

Soluțiile propuse în urma expertizei auditorului energetic sunt analizate de beneficiar prin consultare cu echipa tehnică angajată pentru execuția lucrării. În urma modernizării clădirii, se obține încadrarea într-o clasă energetică superioară, un grad de confort mai bun pentru locatari și economii la factura de energie. Totodată, scăderea consumului de energie termică are un efect benefic asupra mediului înconjurător.

Cine are dreptul să realizeze auditul energetic

Raportul de audit energetic se poate face doar de către un auditor energetic de gradul I, atestat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MDRAP). Auditorul energetic acreditat își poate desfășura activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unei persoane juridice, respectând prevederile legale în domeniu. 

În procesul de elaborare a auditului, specialistul întocmește un releveu de arhitectură și instalații pentru întreaga construcție și completează un chestionar cu date despre situația instalațiilor, gradul de uzură sau deteriorare a unor elemente.

Auditul energetic nu trebuie confundat cu certificatul energetic, care este un document solicitat în special pentru tranzacții imobiliare. În timp ce auditul energetic are rolul de a propune soluțiile necesare creșterii performanțelor energetice ale unei clădiri, certificatul energetic se limitează la a descrie situația imobilului în momentul realizării calculului energetic.

 

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe