Oricât de incredibil pare, dar atunci când sunteți în executare silită, executorul judecătoresc poate să se transforme în persoana straină ce va călca pragul nepoftit. Desigur, pentru această procedură pe care noi o găsim ca fiind una cu iz profund neconstituțional, există și căi de apărare, însă până a ajunge acolo, trebuie să discutam și să explicăm, cum este posibil să ne trezim cu executorul în casă peste noi, echivalentul spargerii locuințelor de către trupele speciale, pentru infractorii periculoși.
Cine reglementează procedura de intrare în casele celor executați silit?
Pe cât de importantă este aceasta procedură, având în vedere nivelul extrem de invaziv în care se desfasoară procedura de intrare în imobilele celor executați silit, pe atât de puțin este reglementată, lăsând evident, locul la tot soiul de abuzuri, ce nu au încetat, în practică, să apară.
Astfel, articolul 680 denumit sugestiv, accesul la bunurile debitorului, din codul de procedură civila, spune următoarele:
Articolul 1). În vederea executării unei hotărâri judecătorești, executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, reședința, sau sediul unei persoaneprecum și în orice alte locuri, cu consimțământul acesteia, iar în caz de refuz, cu concursul forței publice.
Articolul 2). În cazul altor titluri executorii, decât hotărârile judecătorești (contracte bancare, de leasing, împrumuturi la IFN-uri, etc), la cererea creditorului, sau a executorului judecătoresc, depusă odată cu cererea de încuviințare a executării silite ori pe cale separată, instanța competentă, va autoriza intrarea în locurile menționate la articolul 1. Instanța se pronunță, de urgență, în camera de consiliu cu citarea terțului care deține bunul, prin încheiere executorie care nu este supusă niciunei căi de atac.
De ce intrarea în imobilul debitorului poate fi neconstituțională?
De aici și reiese elementul profund neconstituțional, bazat pe faptul că încheierea dată, pe de-o parte că se emite fără posibilitatea de a fi atacată și secundar, se arată foarte clar, ca debitorul, respectiv cel care urmează să sufere procedura invazivă, de intrare în imobilul acestuia, nu este citat la proces.
Dacă în privința faptului că debitorul nu este citat, putem să îl numim ca fiind un aspect, cu conotații abuzive din partea unei norme de drept, însă asupra faptului că încheierea nu poate fi atacată și nici nu este comunicată debitorului, o găsim ca intrând în contradicție profundă cu normele constituționale cu privire la dreptul la viața intimă și privată și dreptul la proprietate și inviolabilitatea domiciliului.
ARTICOLUL 26. Din Constituție – Dreptul la viața intimă și privată-
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.
(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.
ARTICOLUL 27. Contestație
(1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situaţii:
a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;
b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;
c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice; d) prevenirea răspândirii unei epidemii.
(3) Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de lege.
(4) Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul infracţiunilor flagrante.
Totul ar fi în regulă, dacă și debitorul ar avea posibilitatea efectivă să se apere cu privire la vătămările ce urmează să le suporte cu privire la procedura explicată mai sus, astfel încât, chiar dacă se arată că în executarea unei hotărâri se poate accesa imobilul debitorului, faptul că debitorul nu se poate apăra, echivalează în mod clar cu o lipsă a accesului la justiție și dreptului de a se apăra, ori o asemenea situație, nu poate fi folosită pentru a ascunde o hibă a legii și a pune în aplicare o hotărâre despre care persoana debitoare urmează să o sufere, fără ca aceasta să se fi apărat anterior și fără posibilitatea viitoare de contestare într-o cale superioară de atac.
Cum mă pot apăra împotriva unei posibile intrări în imobil a executorului judecătoresc?
Procedura ce va asigura că executorul nu va avea posibilitatea să mai facă acte de executare, se numește suspendarea executării silite, evident, procedura este una rapidă, fapt pentru care, imediat după contestarea executării silite, în cadrul unei contestații la executare, se depune la aceeași instanță unde s-a depus contestația la executare, o nouă cerere denumită, suspendare provizorie a executării silite, tocmai în scopul de a bloca orice activitate execuțională.
ATENȚIE!
Executorul judecătoresc NU ARE DREPTUL să intre în imobilul dvs. înainte de ora 6:00 și nici după ora 20:00.
De asemenea, nici în zilele de sâmbătă și duminică ori sărbătorile legale, acesta nu are acest drept.
De spus, că orice fel de încălcare de la regulile prezentate mai sus, atrage IMEDIAT nulitatea executării silite desfășurate.
Sfat!
Nu folosiți cuvinte jignitoare, nu îmbrânciți și nu loviți persoanele ce efectuează intrarea în imobil, ați putea fi trimis la parchet dacă fapta dvs. întrunește elementele unei infracțiuni. Calea corectă este să apelați la instanța de judecată, de unde puteți pe viitor să solicitați dacă v-au fost încălcate drepturile, inclusiv daune morale ori materiale.
În cazul în care sunteți într-o asemenea situație, și ați contestat executarea silită, în cadrul unei contestații la executare, invocați excepția de neconstituționalitate a acestor prevederi, fiindcă dacă instanța de judecată va găsi întemeiată cererea dvs. atunci va trimite către CCR analiza acestui articol, iar dvs ca și contestator ați putea beneficia de efectele deciziei viitoare ale CCR, așa cum s-a întamplat cu privire la articolul 666 din codul de procedură civilă, ce a scăpat mii de oameni de la executarea silită, având în vedere că CCR a aplicat hotărârea tuturor contestațiilor la executare, pornite și nesoluționate, la data publicării în monitorul oficial a deciziei.
Avocat Cuculis Adrian

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe