În Monitorul Oficial nr. 857 din 18 septembrie 2020 a fost publicată Decizia Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achiziție publică.

Structura DPADR nr. 501/2020

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Înregistrarea în SEAP și emiterea certificatului de acces”);

Cap. III („Cerințe tehnice minimale”);

Cap. IV („Termeni și condiții”).

Prezentare generală DPADR nr. 501/2020

Conform art. 1, se stabilește cadrul tehnic privind asigurarea accesului în SEAP pentru autoritățile de management, organismele intermediare, precum și organismele cu rol de audit, verificare și control. Astfel, înregistrarea în SEAP a AM, OI, precum și a organismelor cu rol de audit se va realiza accesând www.e-licitatie.ro – Înregistrare – Autoritate cu rol de gestionare a proiectelor pe fonduri UE.

În acest sens, în cadrul formularului online ce se deschide în aplicație, după completarea informațiilor solicitate, se va atașa în secțiunea specială ordinul de numire al reprezentantului legal al organizației semnat electronic cu un certificat electronic calificat emis de un furnizor autorizat de semnătura electronică.

În urma salvării în SEAP a cererii de înregistrare online, dacă datele sunt valide, sistemul afișează pagina informativă privind finalizarea procesului de înregistrare și se va genera e-mailul informativ privind înregistrarea cererii în SEAP.

Conform art. 6autentificarea în sistem se va putea realiza numai după descărcarea și instalarea certificatului digital. Certificatul digital va avea valabilitate 2 ani de la data emiterii sale. Utilizatorul poate descărca și instala de mai multe ori certificatul digital pe calculatoare diferite.

În ceea ce privește A.D.R., în calitate de operator al sistemului electronic, este persoana juridică de drept public care, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, asigură suportul tehnic în vederea atribuirii de către autoritățile contractante a contractelor de achiziție publică prin procedură electronică, stabilind în acest sens cadrul de operare specific. Utilizarea și funcționarea SEAP se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în domeniul achizițiilor publice.

Un articol publicat de Universul Juridic.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe