Înaintea unei achiziții de amploare pe care urmează să o faci, ar fi bine să verifici dacă bunul cu pricina nu are constituită asupra lui o ipotecă mobiliară. Toate aceste ipoteci, precum și alte operațiuni asimilate lor, sunt listate în AEGRM – Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

 

Ce este AEGRM

Conform Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, art. 2 alin. 1,  AEGRM constituie un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare și de publicitate, structurat pe persoane și bunuri, care asigură înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum și publicitatea operațiunilor juridice prevăzute de lege.

Înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, precum și a altor drepturi prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede altfel, conform Art. 2413 din Noul Cod Civil .

AEGRM oferă informații atât creditorilor (IFN-uri, bănci etc) despre ipotecile mobiliare oferite de un debitor pentru un credit, cât și cumpărătorilor (persoane fizice sau juridice), care pot verifica dacă există vreo ipotecă mobiliară constituită asupra unui bun pe care urmează să-l achiziționeze (bunuri mobile, automobile, stocuri de marfă, utilaje etc).

 

Cum funcționează AEGRM

În Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – AEGRM – se poate înregistra publicitatea pentru ipoteci mobiliare, fiducii, obligațiuni ipotecare, creanțe securizate, clauze de insesizabilitate, clauze de inalienabilitate, clauze de rezervă a proprietății, pacte de răscumparare, cesiuni de creanță, declarații de rezoluțiune, declarații de reziliere, hotărâri judecătorești privind actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei, regimul matrimonial, uzufructul asupra creanțelor, plata anticipată a chiriei, cesiunea creanței privind chiria, alte acte sau fapte juridice supuse publicității conform legii.

Datele înscrise în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare au un caracter public asigurat de lege. Informațiile înscrise în AEGRM sunt publice, orice persoană putând căuta informații despre un anumit debitor sau despre un anumit bun, fără plata vreunui tarif ori obținerea unei autorizări prealabile de acces.

AEGRM oferă funcția de asigurare a priorității. Pot fi des întâlnite situațiile în care există un concurs între creditorii ipotecari ai aceluiași bun. Rangul de preferință între creditorii ipotecari sau rangul de prioritate pe care creditorii garantați cu ipoteca îl au în fața creditorilor negarantați ai aceluiași debitor trebuie bine și clar determinat, el fiind reglementat în Art. 2420 din Noul Cod Civil. Acesta prevede, în primul rând, faptul că rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor (cu excepțiile prevăzute de lege). Iar în al doilea rând, că ipoteca perfectă este întotdeauna preferată ipotecilor care nu au fost perfectate.

De asemenea o altă funcție a AEGRM este aceea de a avertiza potențialii creditori asupra contractelor de garanție încheiate anterior. Datele AEGRM sunt operate de un personal calificat destinat arhivei, anume de către operatorii de arhivă. Aceștia au doar obligația de a înscrie fidel în AEGRM datele din formularele de avize de înscriere, completate de solicitant. Ei nu au dreptul să ia măsuri cu privire la corectitudinea informațiilor introduse în arhivă, adică nu exercită și un control de legalitate a acestora. Întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revine persoanei care solicită efectuarea înregistrării. Așadar, AEGRM asigură numai o funcție de avertizare, astfel încât, dacă o înregistrare apare cu privire la o persoană, potențialul creditor va cere informații suplimentare de la debitor sau se va informa din alte surse.

Datele din AEGRM sunt publice

Căutarea în arhiva AEGRM. Cine poate căuta și vizualiza informații în AEGRM.

Accesul oricărei persoane în vederea citirii, căutării și copierii informațiilor din Arhivă este nerestrictionat, conform Regulamentului Arhivei. Orice persoană va putea să caute, prin folosirea meniului de căutare, informații cuprinse în arhivă, fără a fi necesară obținerea unei autorizări prealabile în acest sens din partea vreunei autoritati.

Căutarea propriu-zisă este strâns legată de Registrul Național de Publicitate Mobiliara. Acesta este un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane și bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită și de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege. RNPM este sistemul legal de publicitate mobiliară pentru ipoteci mobiliare, avize specifice, creanțe securitizate, obligațiuni ipotecare și fiducii.

Căutarea poate fi realizată folosind criterii precum datele de identificare ale creditorului sau debitorului, elementele de identificare ale bunului adus în ipoteca ori ale bunului imobil la care este atașat bunul adus în ipotecă, numele/denumirea proprietarului acelui bun imobil ori numărul de identificare al avizului de înscriere.

Opțiunile de căutare conțin, în principal, două criterii de selecție, după tipul de înregistrări:

  • „Numai active” – adică numai înregistrările cu statut activ. Înregistrările cu statut activ sunt avizele de înscriere a căror durată de valabilitate nu a expirat, nu sunt stinse (printr-un aviz de stingere) sau nu sunt anulate (printr-un aviz de nulitate);
  • „Nemodificate de alte înscrieri”. Înregistrările nemodificate de alte înscrieri sunt cele care nu au fost modificate sau urmate de unul sau mai multe avize ulterioare (ex. urmate de avize de tip: modificator, reducere, extindere etc.).

 

În mediul larg de afaceri te poți ajuta de o platformă ideală de informații oficiale sigure și prompte, actualizate în timp real, despre toate firmele din România.

Platforma Termene dispune de un modul de căutare conexat cu AEGRM (RNPM). Această categorie de informații aduce în atenție înscrisurile din Arhiva Electronică a Garanțiilor Reale Mobilare, unde firma în cauză are calitate de debitor sau creditor, pentru operațiuni de ipotecare, creditare, leasing etc.

Date despre inscrisurile in AEGRM din platforma Termene

Actualizarea informațiilor se efectuează zilnic. Accesul la această bază de date se face numai după furnizarea CUI al firmei proprii, necesare înregistrării unui cont pe platforma Termene. Modulul beneficiază de opțiuni de căutare avansată și foarte detaliată, fără precedent în mediul electronic online. Acestea se pot accesa foarte ușor și eficient, din meniul coloanei din stânga a paginii și se poate performa prin alegerea criteriilor de selecție dorite.

Cautare avansata in AEGRM pe platforma Termene

Printre alte servicii necesare mediului de business pe care platforma Termene le oferă este și Redbill – un birou al facturilor neîncasate. Aici poți colecta amiabil creanțele, poți verifica și raporta clienții care nu și-au plătit facturile la timp, astfel încât să faci afaceri doar cu parteneri de încredere.

O altă funcție oferită de Termene și la fel de mult căutată de către oamenii de afaceri este și verificarea tuturor firmelor din România, implicit a propriei firme. Odată ajuns pe pagina unei companii, ai acces instantaneu la informații brute sau rapoarte avansate despre datele ei financiare, fiscale și juridice, din surse sigure și actualizate în timp real. Printre altele, poți afla care este capacitatea de plată a partenerilor tăi, acționarii și administratorii sau beneficiarii reali.

Existența unei Arhive electronice de Garanții Reale Mobiliare la dispoziția mediului de afaceri simplifică foarte mult volumul de lucru, asigură autenticitate și transparență și, nu în ultimul rând, aduce eficiență, randament și profit tuturor jucătorilor implicați, fie că sunt creditori sau debitori. 

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe